Əhli-Beyt (ə) Xəbər Agentliyi

mənbə : t.me/orxanmammadov
cümə axşamı

16 yanvar 2020

12:15:59
1002903

Şəhidə Dil Uzadan Şərəfsizlər

Millətin "ağ çaqqalı" olan İsa Qəmbər böyük şeytan Amerikanın tapşırıqlarını həvəslə icra edir

Orxan Məmmədov: İsa Qəmbər Ruhi baxımdan siyasi narsizizmә düçar olib, özü-öz fikirlәrinә mәftun olub.

Bunlar şәhid Hacı Qasim Süleymanini tәhqir etmәyә çalışmaqla ruhi vә mәnәvi cılızlıqlarını meydana qoyurlar, mәnәviyyatdan uzaq insanın necә dәyәrsizlәşib robotlaşmağa doğru getmәyinә bariz bir nümunәdirlәr.

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Xəbər Agentliyi ABNA:

Bu İsa Qәmbәr amerikanın-sesi saytına belә bir müsahibә verib. Yazıqlar olsun! Gör kimlәr millәt üçün ağsaqqallıq iddiası edirlәr.

Görünür ki, bu yazığın Amerika fәlsәfi mәktәbindә xeyir vә şәr anlayışı, әdalәt mәfhumu haqqında zәrrә qәdәr tәsәvvürü yoxdur. Üstә gәl, hәlә dә müsavatla әdalәtin fәrqini bilmir.

Ruhi baxımdan siyasi narsizizmә düçar olib, özü-öz fikirlәrinә mәftun olub.

Bunlar şәhid Hacı Qasim Süleymanini tәhqir etmәyә çalışmaqla ruhi vә mәnәvi cılızlıqlarını meydana qoyurlar, mәnәviyyatdan uzaq insanın necә dәyәrsizlәşib robotlaşmağa doğru getmәyinә bariz bir nümunәdirlәr.

Bu tip insanlarda özünә hәyat yoldaşı tapmaqdan ümidsiz olub, uzaq nağıllar dünyasından ( bunların tәsәvvüründә ABŞ) çapa-çapa gәlәcәk ağ atlı oğlanları (trampları) gözlәyәn dul qadın (iqtidarı әldәn vermiş müxalifәt) psixologiyası formalaşıb.

Bu bәylәr unudurlar ki, Amerika Birlәşmiş Ştatları qırmızı vә qara dәrililәrin qan vә sümüklәri üzәrindә qurulub, mövcud olduğu tarix kәsimindә isә hәmişә quduz it kimi dünyanı qapıb...

t.me/orxanmammadov

 

 

Diqqət: Xəbərdən istifadə etdikdə mənbəyə istinad lazımdır!