$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

Günahkarlarla sazişin cəzası

  • News Code : 187526
  • Source : haqqyolu.com

 Allah-taala Şüeyb peyğəmbərə vəhy etdi ki, onun ardıcıllarından yüz min nəfərini cəzalandıracaq. Bu yüz min nəfərdən qırx min nəfəri günahkardır, qalanları isə yaxşı insanlar! Həzrət Şüeyb soruşdu: “Pərvərdigara, pislərə cəza verilməlidir, bəs yaxşılara nə üçün?” Allah-taala buyurdu: “Çünki yaxşılar da günahkarlarla sazişə getdilər, mənim günahkarlara qəzəbimdən qorxmadılar.” /“Qessehaye-delneşin”/