• İlahi ibadət aylar

  Şəban ayının misilsiz fəzilətləri – Peyğəmbərin (s) sünnəsində

  Həsrəti Rəsuləllah (səlləllahu əleyhi və alih) mübarək Şəban ayının fəziləti haqda buyurub: “... Hər kim 30 gün oruc tutarsa, Cəbrayıl (ə) ona ərşdən xitab edər: “Ey kişi! Əməlini əvvəldən başla. Yenidən işə başla. Çünki keçmiş günahların bağışlanmışdır. Və bu Aləmlərin Pərvərdigarının buyuruğudur ki: Əgər sənin günahların ulduzların sayı, yağışın damcılarının sayı, ağacların yarpaqlarının sayı, səhraların qumlarının sayı, dünyadakı günlərin sayı qədər olsa, Mən onların hamısını bağışlayaram”.

  Davamı ...
 • İlahi ibadət aylar

  Mübarək Şəban ayının əməlləri

  Hər gün yetmiş dəfə istiğfar etmək «اَسْتَغْفِرُاللهَ وَ اَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ» əstəğfirullahə və əsəluhut-toubətə.

  Davamı ...
 • Böyük Zəfər Bayramı

  ABNA “Məbəs” gecəsi və gününün əməllərini təqdim edir

  “Əbu Cəfər, İmam Muhəmməd Təqidən (əleyhi səlam) belə rəvayət edir: "Rəcəb ayında, üzərinə günəşin saçdığı hər şeydən daha xeyirli olan bir gecə var. O gecə, Allah elçisi Muhəmmədin (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) peyğəmbərliyə layiq və vəzifələndirildiyi gündür. Bu gün Rəcəbin 27-ci gecəsidir. Bizim tərəfdarlarımızdan o gecənin əməllərini yerinə yetirənlər üçün altmış ilin savabı vardır.”

  Davamı ...
 • İslam və Sağlamlıq

  Neysan suyunun xüsusiyyəti. Bahar yağışından qafil olmayın!

  Hədislərdə bu suyun elə təsirləri bəyan olunubdur ki, insanı heyrətləndirir.

  Qurani-Məcid Ənfal sürəsi ayə 11-də buyurur: “... Allah sizi təmizləmək, şeytanın vəsvəsəsini sizdən çıxartmaq, ürəklərinizi doldurmaq və sizi sabitqədəm etmək üçün göydən üstünüzə yağış yağdırdı.”

  Davamı ...
 • Məhdəviyyət

  Axıril-zamanın əlamətləri: Qorxu, hidayətsizlik, fəsad, övladsızlıq, ani ölümlər, müharibə və qətllər

  Hər bir intizarda olan müsəlmana vəzifəsini müəyyən edə bilməsiçin axıril-zamanın əlamətlərini bilmək zəruridir.

  Muhəmməd ibni Müslim nəql edir ki, İmam Baqirə (əleyhi səalm) dedim: “Ey Allah Rəsulunun (səlləllahu əleyhi və alih) oğlu! Sizin Qaim (Allah Taala Onun şərəfli gəlişini tezləşdirsin) nə zaman zühur edəcəkdir?”. İmam (əleyhi səlam) buyurdu: “O zaman ki, kişilər özlərini qadınlara və qadınlar özlərini kişilərə bənzədərlər”.

  Davamı ...
 • Hədis və Sünnə

  “Bismillah”ın bərəkəti ilə əldə olunan qurtuluş

  Qurani Kərimdə “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!” kəlməsi Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alih) 114 dəfə nazil olmuşdur...

  “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!” həm mübarək İslam dininin nişanəsi və həm şüarı, həm Allahı təsbih etmək, həm hər bir işin məqsədinə çatmasına zəmanətdir.

  Davamı ...
 • Əxlaq Dərsi

  İmam Əli (ə): «Yəqinlik qəm-qüssəni necə də gözəl yox edir». Yəqinin nişanələri

  İmam Sadiq (ə) buyurur: «Qəlb heç vaxt haqqın batil və batilin haqq olmasına yəqinlik tapmaz».

  İmam Sadiq (ə) buyurur: «Mömin dində qüvvətli, yumşaqlıqda uzaqgörəndir. İmanı yəqinliklədir. (Dini) başa düşməyə həris, doğru yolu getməkdə şövqlüdür... İş və çətinliklərinin olmasına baxmayaraq, namazını tərk etmir».

  Davamı ...
 • İlahi Peyğəmbərlərin Məhzərində

  Həzrət İsa Məsih (ə): Dünyada 2 cür xəstə var...

  Həzrət İsa Məsih (ə): Mənim qəlbim dünyanın günahkarlarına görə alovlanır, narahatam. Özüm gəldim və evinə daxil olmadan qapının arxasından ona nəsihət verdim. Bu gündən tövbə etdi və artıq heç kəsə yol verməyəcəkdir.

  Davamı ...
 • Vilayət Səmasının 11-ci Parlaq Ulduzu

  9-cu İmam, H.Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadətinin ildönümü münasibətilə O həzrətdən inci dolu hədisləri

  İmam Muhəmməd Təqidən (əleyhi səlam): “Camaat arasında ədəb yaxşı danışmaqlıq və iyrənc sözlərdən uzaq olmaq kimi qiymətləndirilir. Lakin İslam nöqteyi nzərində isə, ədəb əgər şəxsi Allahın cəllə cəlaluh razılığına və beheştə çatdırmazsa ədəb sayılmaz (baxmayaraq ki, gözəl danışır və pis sözlər işlətmir). Bəs deməli Ədəb İlahi şəriətin məna verdiyi kimi olmalıdır. Elə isə, həqiqi ədəbli olmaq üçün özünüzü şəriət deyən ədəblə ədəbləşdirin! (yəni Allahın öndərdiyi hökümlərə əməl edin və Peyğəmbər ilə Əhli Beytin sünnəsilə gedin!)” (İrşadul Qulubi Deyləmi, səh. 160)

  Davamı ...
 • Hicab və Gözəllik

  Hicab cəmiyyətin psixoloji balansını qorumaq üçün ən mühüm amillərdən biridir

  Əmirəl-möminin (əleyhi səlam) qadınların axəril-zamandakı geyimlərinə işarə edərək buyurur: “Axəril-zamanda ki, ən pis zamandır, qadınlar paltarsız aşkar olacaqlar. Onlar dinin sərhədindən xaric olub, fitnələrə daxil olacaqlar. Şəhvətə tərəf meyil edir və tələsirlər. Haramları halal edir, nəticədə cəhənnəmdə əbədi əzaba düçar olarlar”.

  Davamı ...
 • İmamət Səmasını Altıncı Parlaq Ulduzu

  Bu gecə İmam Sadiqin (ə) məzlumcasına Şəhadətə yetməsini ildönümüdür (Hədislər)

  İmam Sadiq (əleyhi səlam): Cəhənnəm əhli əbədi cəhənnəmdə ona görə qalacaq ki, dünyada niyyətləri əbədi olaraq qalıb Allaha (cəllə cəlaluh) qarşı əbədi günah edib üsyan etmək idi. Beheşt əhli ona görə, beheştdə əbədi qalacaq ki, dünyada olarkən niyyətləri əgər bu dünyada əbədi qalarlarsa əbədi olaraq Allah Təalaya ibadət etmək olub. Buna görə də, niyyətlərinə xatir onların hər ikisi əbədi öz yerlərində (beheşt və cəhənnəmdə) qalacaqlar. Daha sonra İmam Sadiq (əleyhi səlam) bu ayəni tilavət etdi: De! Hər bir kəs öz niyyətinə uyğun əməl edir.

  Davamı ...
 • Quran və Hədislər

  İnsanı cəhənnəmdən azad edən əməllər

  Bəzi fəzilətli əməllər vardır ki, onları yerinə yetirərək özümüzü cəhənnəm atəşindən qoruya bilərik.

  İnsan behişt üçün yaradılmışdır. Məsumlarımız (ə) buyurur ki, insan gərək özünü behiştdən ucuzuna satmasın. Bəs nə edək ki, cəhənnəm atəşindən azad olaq?

  Davamı ...
 • İlahi Ziyafət Ayında

  İmam Muhəmməd Baqirin (əleyhi səlam) hər Ramazan səhəri oxuduğu dua

  Duadan sonra Allahdan hacətləriniz istəyin.

  İlahi, Sənin uca məqam və böyüklüyünə and verib Səndən istəyirəm, Sənə and verirəm təklikdə uca məqamını və Sənə and verirəm təklikdə böyüklüyünü! İlahi, Səndən istəyir və Sənə and verirəm istədiyim zaman mənə cavab verdiklərini! Belə isə, duamı qəbul et, ey Allah!

  Davamı ...
 • İslam və Sağlamlıq

  Kərəviz kişi sağlamlığını qoruyan və arıqlamağa kömək edən göyərtidir - (Hədislər və araşdırma)

  Peyğəmbəri əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) imam Hüseynə (əleyhi səlam) müraciət edərək buyurur: “Övladım! Kərəviz ye; Çünki peyğəmbərlərin istifadə etdikləri göyərtidir. Lakin bu unudulub. Kərəviz İlyas və Xıdır peyğəmbərin xörəyidir. Qəbizliyi aradan aparır, Mədə və bağırsaqları təmizləyir, hafizəni gücləndirir, dəlilik, cüzam (keçmişdə olan qorxunc üfünətli bir xəstəlik), bərəs- vitiliqo xəstəliyini (dəri üzərində əmələ gələn ağ ləkələr) və qorxunu aradan aparır.” (Əl Firdovs, cild 5, səh. 370, hədis 2.)

  Davamı ...
 • İslam və Sağlamlıq

  İslam və ağız qoxusundan qurtulmağın yolları

  İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd Mustəfa (səlləllahu əleyhi və alih) buyurublar: “Xörəkdən sonar dişlərinizin arasında qalmış xörək qırıntılarını təmizləyin. Çünki Mələklər üçün ən nifrət edici hal insanın dişlərinin arasında xörək qırıntılarının qalmasıdır.” (Əl Məhasin, cild 1, səh. 332)

  Davamı ...
 • İslam və Sağlamlıq

  Saçların tökülməsini və kəpəkin qarşısını almaq üçün nə etməliyik? - Foto

  Saç tökülməsinin qarşısını alan məsləhətlər: Günahdan uzaq olun...

  Allahın (Cəllə Cəlaluh) Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alih) buyurub: “Saçlarınıza xına qoyun. Çünki, bu iş gözün işıqlandırıması üçün olduqca faydalıdır, (tökülmüş) saçları (yenidən) çıxardır, bədəni xoşətirli edir və kişinin qadınına (ruhi) təskinlik verir.”

  Davamı ...
 • Tarixin Əbədi Möcüzəsi

  24 zilhiccə - Mübahilə günü

  Hicri 10-cu il zilhiccə ayının 24-də İslam peyğəmbəri (s) ilə Nəcran məsihiləri arasında Mübahilə hadisəsi baş verdi.

  Biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!

  Davamı ...
 • Sağlamlıq və İslam

  Qarpızın insan sağlamlığına və kosmetikaya olan faydası

  İslam Peyğəmbəri (s): Sizi qarpuz yeməyə sifariş edirəm, çünki onda 10 fayda vardır.

  Qarpız ayrıca enerji hasilatı üçün vacib olan B, B1, B6 vitaminləri, maqneziumun miqdarı baxımından da zəngin bir mənbədir. Böyük hissəsi sudan ibarət olduğu üçün az kalorili olan qarpızın 200 qramında təxminən 50 kalori var.

  Davamı ...
 • Mübarək Ramazan Ayının Gəlişi Münasibətilə

  İslam Peyğəmbərinin (s) Ramazan ayı haqqında oxuduğu Şəbaniyyə Xütbəsi

  Bu xütbə Mömün bir şəxsin ləyaqət taparaq İlhai Ziyafətə dəvət olunmasında böyük rol oynuya bilər.

  Kim bu ayda müstəhəb namaz qılarsa, Tanrı ona cəhənnəm odundan bəraət verər. Kim bu ayda vacib namaz qılarsa, başqa aylarda qılınan yetmiş namaza bərabərdir. Kim bu ayda mənə çox salavat göndərərsə, Allah Qiyamət günü əməl tərəzisi yüngül gələndə, onu ağırlaşdırar. Hər kəs bu ayda Qurani-Kərimdən bir ayə oxuyarsa, o biri aylarda bütünlüklə oxunmuş Qurana bərabərdir.

  Davamı ...
 • İmamət Səmasının Dördüncü Ulduzu

  Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları

  İmam Əli ibn Hüseyn (əleyhimə səlam) bir sıra şəxsi səciyyə və əxlaqına görə müxtəlif ləqəblərlə adlandırılmışdır.

  İmam Əli ibn Huseyn (əleyhi səlam) buyurub: “Qarnıvın sənin boynunda olduğu haqqı odur ki, onu haram əşyaların -istər az istərsə də çox- kisəsinə çevirməyəsən. Hətta halal əşyalarda da, qənaət edib –qarnıvı halalla doldurmayıb- lazım miqdarda istifadə edəsən.” (Tuhəful Uqul: Səh. 186)

  Davamı ...
 • Rəcəb İlahi Məğfirət Ayı

  Rəcəb, tövbə və duaların qəbul olunan Mübarək Ay daxil olur – Bu gecənin əməlləri

  Rəvayətlərdə bildirilidiyi kimi, Rəcəb, Şaban və müqəddəs Ramazan ayları ilin ən fəzilətli vaxtlarıdır.

  Rəcəb ayının ilk gecəsi bu duanı oxumaq tövsiyə edilmişdir: "Əllahummə bərik lənə fi racəbin və şəbənə və bəlliğnə şəhra-Raməzan" (Duada Allah Təaladan 3 mübarək ayın - Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarının fəzilətlərinin əta edilməsi istənilir)

  Davamı ...
 • Analar Bayramı Münasibəti ilə Saytımızın Töhfəsi

  Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) buyurduğu gözəl kəlamları

  Həzrəti Zəhra (səlamullahi əleyha): “... Biz Allah ilə bəndələri arasındakı vəsilələrik”

  Əbu Bəkir ilə, Ömər itaətsizlik edərək İmam Əlinin məqamını və həzrət Fatimənin (səlamullahi əleyha) əmlakını qəsb etdikdən, həmçinin Xanım Fatiməyə (səlamullahi əleyha) qarşı nalayiq rəftarlarından sonra həzrət Fatimə səlamullahi əleyha belə buyurdu: “Allahı və onun mələklərini şahid tuturam ki, siz məni həm qəzəbləndirdiniz həm də incitdiniz. Məni özünüzdən razı salmadınız. Allahın rəsulu ilə görüşən kimi sizin şikayətinizi ona edəcəyəm.”

  Davamı ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky